3 thoughts on “Security / WPC

  1. Pamiętam tych policjantów, stali przy fontannie zaraz pod Schodami Hiszpańskimi. Nie byłyśmy pewne, czy możemy ich fotografować. A “czapiastych” Anglików też swego czasu często oglądałam 😉

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s